HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points)

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points)Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim, które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne.
HACCP – to system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Polega on na skutecznej kontroli punktów krytycznych danego procesu, ustalonych na podstawie analizy zagrożeń. W systemie HACCP zakłada się, że potencjalne zagrożenia i nieprawidłowości, zostaną zidentyfikowane przed lub podczas procesu przetwórczego zawsze na czas, tak aby zminimalizować ryzyko zagrożenia. Zapobieganie problemom zanim one wystąpią jest podstawowym celem metody i opartego na nim systemu HACCP. System HACCP bazuje na prewencji, a nie na kontroli po fakcie i dlatego jest blisko związany z normami ISO serii 9000.