Wszystkie procesy produkcyjne dostosowaliśmy do najwyższych międzynarodowych norm i standardów, o czym świadczą przyznane certyfikaty.
Naszym założeniem jest dostarczanie tylko świeżych, naturalnych i wysokiej jakości artykułów. W tym celu, procesy produkcyjne dostosowaliśmy do najwyższych międzynarodowych norm i standardów, o czym świadczą przyznane certyfikaty:
2006
  • wprowadziliśmy i certyfikowaliśmy System HACCP – celem zapewnienia jeszcze lepszej jakości naszych produktów w magazynie centralnym,
2007
  • wdrożyliśmy System EUREPG.A.P. (obecnie GLOBALG.A.P.) i uzyskaliśmy certyfikację 
2008
  • uzyskaliśmy certyfikat PN EN ISO 22000:2006
2010
  • otrzymaliśmy Certyfikat GLOBALG.A.P. dla Grupy Producentów: Grzybek Łosicki, Spółdzielnia „Grzybek Łosicki”
  • zdobyliśmy EuroCertyfikat, będący potwierdzeniem jakości usług Spółdzielni 
2011
  • wdrożyliśmy International Food Standard (IFS) spełniając wymogi na poziomie wyższym w zakresie przyjęcia, schładzania, krojenia, konfekcjonowania, magazynowania i dystrybucji świeżej pieczarki
  • recertyfikowaliśmy Certyfikatu GLOBALG.A.P. dla Grupy Producentów: Grzybek Łosicki
2012
  • przedłużyliśmy International Food Standard (IFS) na poziomie wyższym
  • recertyfikowaliśmy GLOBALG.A.P. dla Grupy Producentów: Grzybek Łosicki
Zachowanie najwyższych standardów i jakości potwierdzają kolejne audyty i cyklicznie odnawiane przez nas certyfikacje.