IFS

Standard IFS został opracowany przez przedstawicieli niemieckich oraz francuskich detalistów przy współpracy z detalistami z innych krajów.
IFS stawia wymogi w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności oraz określa zasady auditowania. Jest to system łączący zasad GHP (z ang. Good Hygienic Practice czyli Dobra Praktyka Higieniczna) i GMP (z ang. Good Manufacturing Practice czyli Dobra Praktyka Produkcyjna) oraz wymagania HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne) z elementami systemu zarządzania. Posiadanie certyfikowanego systemu według IFS jest wymogiem dostarczania wyrobów m.in. do niemieckich i francuskich oraz innych międzynarodowych sieci handlowych.
Posiadanie sytemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartym na standardzie IFS:
  • gwarantuje spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
  • daje międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie,
  • poprawia konkurencyjność poprzez uzyskanie dowodu o produkcji bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości,
  • zwiększa zaufanie kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących, dla których bezpieczeństwo i jakość produktów jest najważniejsze,
  • otwiera drogę do współpracy z sieciami handlowymi,
  • zapewnia ciągłe doskonalenie firmy.