ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności)

1 września 2005 roku została opublikowana norma ISO 22000 – nowy Międzynarodowy Standard zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie żywności w całym łańcuchu dostaw. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności to wymagania dla każdej organizacji uczestniczącej w łańcuchu żywnościowym. Wprowadza on ujednolicony i globalnie zharmonizowany standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności. Norma ta łączy w sobie cechy systemu HACCP oraz ISO 9001.
Korzyści z posiadania funkcjonującego systemu jakości dotyczącego zapewniania bezpieczeństwa żywności ISO 22000 to:
  • spełnienie wymogów polskiego prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności,
  • uporządkowanie produkcji,
  • przejrzystość dokumentacji,
  • jasny zakres obowiązków poszczególnych pracowników.
Natomiast korzyści z posiadania certyfikatu to prestiż i potwierdzenie bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu produktów żywnościowych.