Powiat Łosicki jest niewielkim, przepięknym terenem Południowego Podlasia, o wyjątkowych walorach przyrodniczych i ekologicznych.

Czyste środowisko i unikalny mikroklimat 
Powiat Łosicki jest niewielkim, przepięknym terenem Południowego Podlasia, o wyjątkowych walorach przyrodniczych i ekologicznych. Lasy zajmują tu ponad 1/5 powierzchni terenu. A wśród nich znajdują się niezmienione przez człowieka obszary Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” wraz z rezerwatami przyrody. Właśnie ten rejon, w którym dominuje zarówno naturalne środowisko, jak i ekologiczne rolnictwo  wybraliśmy do upraw naszych pieczarek.
Unikalny i bardzo zdrowy klimat nadbużański o nadzwyczajnej czystości powietrza atmosferycznego oraz brak obiektów stanowiących uciążliwość dla środowiska i zdrowia ludzi, sprzyja nie tylko rozwojowi agroturystyki, ale także tworzy idealne warunki do uprawy zdrowej i ekologicznej żywności – w strefie zaliczanej do Zielonych Płuc Polski, stanowiącej jeden z elementów Zielonych Płuc Europy. Natomiast Gmina Huszlew (wchodząca w skład powiatu łosickiego) należy do Związku Nieskażone Środowisko. Jest to gmina typowo rolnicza, w której użytki rolne zajmują ponad 80% powierzchni terenu.