Grzyby ze swej natury mają krótki termin przydatności do spożycia. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii przechowywania, grzyby dłużej zachowują swoją świeżość.

Grzyby ze swej natury mają krótki termin przydatności do spożycia. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii przechowywania, grzyby dłużej zachowują swoją świeżość. Dużą wagę przywiązujemy do każdego etapu przygotowania produktu: począwszy od zebrania grzybów, przez proces schładzania, pakowania, po dystrybucję. 
  • najważniejszym jest dla nas szybkie schłodzenie pieczarek do temperatury 2 ºC i utrzymywanie takiej temperatury do czasu załadunku.
  • pieczarki zaraz po zebraniu trafiają do chłodni producentów. Następnie, po schłodzeniu, wyspecjalizowanym taborem samochodowym są przewożone do centrum logistyczno-dystrybucyjnego Spółdzielni. Tu niezwłocznie trafiają do szokerów i chłodni próżniowych.
  • zapewniony przez nas ciąg technologiczny (ciąg wentylacyjny i w pełni klimatyzowane wszystkie hale w naszym centrum dystrybucyjnym) pozwalają utrzymać stałą, idealną temperaturę 2 ºC.
  • każde pomieszczenie jest oddzielone szczelnymi drzwiami, celem ochrony pieczarek znajdujących się na magazynie przed jakąkolwiek zmianą temperatury. To zapewnia, że do Klienta trafią tylko świeże i doskonałej jakości grzyby.
Ważną rolę w naszej Spółdzielni  pełni system pakowania. Szerokie spektrum możliwości pakowania zapewnia znakomitą jakość, jednocześnie dając dużą różnorodność oferowanych produktów.
Nasze pieczarki są precyzyjnie klasyfikowane, a następnie pakowane według międzynarodowych wymagań jakościowych. Używamy tylko starannie dobranych materiałów, aby zapewnić prawidłowy transport grzybów do miejsca przeznaczenia zachowując ich smak, aromat i wygląd od chwili ich zerwania: załadunek świeżego produktu jest wykonywany na bieżąco, zaraz po odbiorze od producentów, tak by świeże grzyby  niezwłocznie po zbiorze trafiły do Klienta.