Prestiż na poziomie europejskim.

W roku 2010 Spółdzielnia Grzybek Łosicki potwierdziła jakość swoich usług otrzymując prestiżowe wyróżnienie: EuroCertyfikat.
W serwisie www.EuroCertyfikat.pl można przeczytać o idei certyfikatu:
Każdy z przedsiębiorców pragnie być wiarygodny na rynku. Nie ma znaczenia, czy jest producentem, sprzedawcą czy dostawcą; przedstawicielem wielkiego czy małego biznesu. Każdy podmiot gospodarczy
w warunkach wolnego rynku dąży do potwierdzenia własnej wiarygodności i rzetelności. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i uhonorować solidnych przedsiębiorców, wręczając im EuroCertyfikaty. Posiadanie tego wyróżnienia jest sygnałem dla innych podmiotów, że mają do czynienia z odpowiedzialnymi, liczącymi się na rynku partnerami. Po pomyślnym przejściu trzystopniowej oceny, dokonywanej przez specjalistów z dziedziny prawa, zarządzania i księgowości, firma może powiedzieć o sobie, że jest wiarygodna i rzetelna. Jej partnerzy i kooperanci zyskują natomiast gwarancję uczciwości nagrodzonych.
Ideą Konkursu EuroCertyfikat i Europejskiego Programu Promocji Jakości jest PROMOWANIE na polskim rynku najlepszych firm, instytucji, urzędów, produktów, usług i kadry zarządzającej, spełniających najwyższe standardy europejskie zarówno w kwestiach organizacji i zarządzania jak i uczestnictwa
w unijnych programach pomocowych i absorpcji środków unijnych. Główną grupą docelową działań prowadzonych przez Organizatorów jest segment zarówno małych i średnich (MŚP) jak i dużych przedsiębiorstw, oraz instytucje działające zgodnie z obowiązującym prawem.