GLGroup Spółdzielnia
Kopce 6A, 08-206 Huszlew, Polska

Rejestr KRS prowadzony przez
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000214975,

NIP 496-019-23-31, REGON 712571763

Kontakt

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂