Potwierdzenie jakości

Certyfikaty

Wszystkie procesy produkcyjne dostosowaliśmy do najwyższych międzynarodowych norm i standardów, o czym świadczą przyznane certyfikaty.

Naszym założeniem jest dostarczanie tylko świeżych, naturalnych i wysokiej jakości artykułów. 

2006

- wprowadziliśmy i certyfikowaliśmy System HACCP – celem zapewnienia jeszcze lepszej jakości naszych produktów w magazynie centralnym

2007

- wdrożyliśmy System EUREPG.A.P. (obecnie GLOBALG.A.P.) i uzyskaliśmy certyfikację

2008

- uzyskaliśmy certyfikat PN EN ISO 22000:2006

2010

- otrzymaliśmy Certyfikat GLOBALG.A.P. dla Grupy Producentów: Grzybek Łosicki, Spółdzielnia „Grzybek Łosicki”
- zdobyliśmy EuroCertyfikat, będący potwierdzeniem jakości usług Spółdzielni

2011

- wdrożyliśmy International Food Standard (IFS) spełniając wymogi na poziomie wyższym w zakresie przyjęcia, schładzania, krojenia, konfekcjonowania, magazynowania i dystrybucji świeżej pieczarki
- recertyfikowaliśmy Certyfikatu GLOBALG.A.P. dla Grupy Producentów: Grzybek Łosicki

2012

przedłużyliśmy International Food Standard (IFS) na poziomie wyższym
recertyfikowaliśmy GLOBALG.A.P. dla Grupy Producentów: Grzybek Łosicki

Historia certyfikatów

Zachowanie najwyższych standardów i jakości potwierdzają kolejne audyty i cyklicznie odnawiane przez nas certyfikacje.

EuroCertyfikat

W serwisie www.EuroCertyfikat.pl można przeczytać o idei certyfikatu:

Każdy z przedsiębiorców pragnie być wiarygodny na rynku. Nie ma znaczenia, czy jest producentem, sprzedawcą czy dostawcą; przedstawicielem wielkiego czy małego biznesu. Każdy podmiot gospodarczy w warunkach wolnego rynku dąży do potwierdzenia własnej wiarygodności i rzetelności. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i uhonorować solidnych przedsiębiorców, wręczając im EuroCertyfikaty. Posiadanie tego wyróżnienia jest sygnałem dla innych podmiotów, że mają do czynienia z odpowiedzialnymi, liczącymi się na rynku partnerami. Po pomyślnym przejściu trzystopniowej oceny, dokonywanej przez specjalistów z dziedziny prawa, zarządzania i księgowości, firma może powiedzieć o sobie, że jest wiarygodna i rzetelna. Jej partnerzy i kooperanci zyskują natomiast gwarancję uczciwości nagrodzonych.

Ideą Konkursu EuroCertyfikat i Europejskiego Programu Promocji Jakości jest PROMOWANIE na polskim rynku najlepszych firm, instytucji, urzędów, produktów, usług i kadry zarządzającej, spełniających najwyższe standardy europejskie zarówno w kwestiach organizacji i zarządzania jak i uczestnictwa w unijnych programach pomocowych i absorpcji środków unijnych. Główną grupą docelową działań prowadzonych przez Organizatorów jest segment zarówno małych i średnich (MŚP) jak i dużych przedsiębiorstw, oraz instytucje działające zgodnie z obowiązującym prawem.

IFS

Standard IFS został opracowany przez przedstawicieli niemieckich oraz francuskich detalistów przy współpracy z detalistami z innych krajów.

IFS stawia wymogi w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności oraz określa zasady auditowania. Jest to system łączący zasad GHP (z ang. Good Hygienic Practice czyli Dobra Praktyka Higieniczna) i GMP (z ang. Good Manufacturing Practice czyli Dobra Praktyka Produkcyjna) oraz wymagania HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne) z elementami systemu zarządzania. Posiadanie certyfikowanego systemu według IFS jest wymogiem dostarczania wyrobów m.in. do niemieckich i francuskich oraz innych międzynarodowych sieci handlowych.

Posiadanie sytemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartym na standardzie IFS:

 • gwarantuje spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • daje międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie,
 • poprawia konkurencyjność poprzez uzyskanie dowodu o produkcji bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości,
 • zwiększa zaufanie kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących, dla których bezpieczeństwo i jakość produktów jest najważniejsze,
 • otwiera drogę do współpracy z sieciami handlowymi,
 • zapewnia ciągłe doskonalenie firmy.
GLOBALG.A.P. / EUREPG.A.P.

Niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej.

GLOBALG.A.P. to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard ten, pierwotnie pod nazwą EUREPG.A.P., powstał w 1997 r., jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonej w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group). Celem jej było wypracowanie wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
 

Głównymi inicjatorami tego systemu były sieci supermarketów, a powstał on we współpracy z naukowcami, rolnikami i producentami środków do produkcji. Głównym powodem powstania tego systemu było zminimalizowanie zagrożenia wynikającego z obrotu „skażoną żywnością”, i dbanie o zdrowie konsumenta już podczas produkcji żywności, jednocześnie dbając o środowisko oraz zdrowie i dobro pracowników. System ma zasięg globalny – członkowie organizacji pochodzą z Europy, Australii i Oceanii, Azji, Afryk oraz Ameryki Północnej i Południowej. GLOBALG.A.P. wyznacza minimalne standardy produkcyjne w celu uzyskania wysokiej jakości produktów pierwotnych, takich jak owoce, warzywa, grzyby itd.

Wdrożenie i certyfikowanie systemu GLOBALGAP gwarantuje: 

 • wysokiej jakości i bezpieczeństwo zdrowotne produktu,
 • uzyskanie dowodu na zgodność procesu produkcji z międzynarodowymi standardami, co ułatwia konkurowanie na rynku,
 • obniżenie kosztów produkcji, co związane jest optymalizacją procesów produkcji tj. zwiększeniem wydajności zużycia surowców naturalnych, zmniejszeniem zużycia stosowanych środków ochrony roślin,
 • zminimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko przez stosowanie różnego rodzaju technik rekultywacji oraz ochronę natury.
ISO 22000

ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności)

1 września 2005 roku została opublikowana norma ISO 22000 – nowy Międzynarodowy Standard zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie żywności w całym łańcuchu dostaw.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności to wymagania dla każdej organizacji uczestniczącej w łańcuchu żywnościowym. Wprowadza on ujednolicony i globalnie zharmonizowany standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności. Norma ta łączy w sobie cechy systemu HACCP oraz ISO 9001.
Korzyści z posiadania funkcjonującego systemu jakości dotyczącego zapewniania bezpieczeństwa żywności ISO 22000 to:

 • spełnienie wymogów polskiego prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • uporządkowanie produkcji,
 • przejrzystość dokumentacji,
 • jasny zakres obowiązków poszczególnych pracowników.

Natomiast korzyści z posiadania certyfikatu to prestiż i potwierdzenie bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu produktów żywnościowych.

HACCP

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points)

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points). Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim, które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne.
HACCP – to system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Polega on na skutecznej kontroli punktów krytycznych danego procesu, ustalonych na podstawie analizy zagrożeń. W systemie HACCP zakłada się, że potencjalne zagrożenia i nieprawidłowości, zostaną zidentyfikowane przed lub podczas procesu przetwórczego zawsze na czas, tak aby zminimalizować ryzyko zagrożenia. Zapobieganie problemom zanim one wystąpią jest podstawowym celem metody i opartego na nim systemu HACCP. System HACCP bazuje na prewencji, a nie na kontroli po fakcie i dlatego jest blisko związany z normami ISO serii 9000.