ue-logo
PROW-logo

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu

„Rozpoczęcie przetwórstwa warzyw i owoców, wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, wprowadzenie nowych produktów do obrotu oraz realizacji inwestycji w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu przez organizację producentów sektora owoców i warzyw.”

współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiekskich na lata 2014-2020