pieczarki-produkcja

Polska pieczarka

Historia pieczarek

W Polsce grzyby są bardzo popularne i chętnie zjadane, zarówno te dziko rosnące w lasach i na łąkach, jak i hodowlane. Z pośród 2500 gatunków dzikich grzybów, zaledwie 22 gatunki udało się hodować w celach komercyjnych.

Znaczącą rolę odegrały tu pieczarki, których historia sięga aż XVIII wieku. Wtedy to podróżująca po Europie Zachodniej szlachta polska, zachwycona serwowanymi tam potrawami, postanowiła przenieść je na polskie stoły. W tym celu przywieziono kucharzy, którzy zabrali ze sobą wiele przepisów na różne wykwintne potrawy (w dużej części przyrządzane właśnie na bazie pieczarek).

W początkowym okresie pieczarki były wyłącznie sprowadzane z zagranicy. Z czasem zaczęto myśleć o rozpoczęciu ich hodowli w Polsce. Pierwotnie warunki uprawy były prymitywne. Uprawiano je w pałacowych piwnicach, gdzie do spreparowanego nawozu końskiego wsiewano grzybnię sprowadzaną z Francji. Taki system produkcji rozpowszechniany był na wielu dworach szlacheckich. Prymitywne warunki oraz brak znajomości zasad uprawy powodował, że uzyskiwane wyniki były bardzo różne. Przez długi czas pieczarki uznawane były za danie wykwintne i zaliczane były do produktów ekskluzywnych, na równi z truflami. 

W okresie przed wojną polscy producenci dostarczali na rynek już około 50 tys. ton pieczarek. Natomiast po wojnie pieczarki na rynek warszawski sprowadzane były z Moskwy. Wówczas kilogram pieczarek kosztował tyle, co para skórzanych butów. Polacy postanowili więc uruchomić własną produkcję pieczarek.

Polska jest największym producentem pieczarek w Unii Europejskiej

Obecnie to Polska jest liderem produkcji pieczarek w Europie. Na nasz kraj przypada aż 1/4 całej produkcji Unii Europejskiej. Grzyby te kupują od nas m.in. Niemcy, Holandia, Francja, Wielka Brytania i kraje bałkańskie. Głównym odbiorcą jest jednak Rosja. Do zagranicznych odbiorców trafiła ponad połowa krajowej produkcji pieczarek, gdzie aż 80% to eksport pieczarek schłodzonych. Reszta trafia do zagranicznych odbiorców w postaci mrożonej lub marynowanej.

Drugim co do wielkości producentem pieczarek na terenie Europy jest Holandia – łącznie oba te kraje pokrywają połowę europejskiego rynku produkcji grzybów. Polska pieczarka jest grzybem bardzo cenionym w Europie. Wśród smakoszy posiada opinię najlepszej w Europie m. in. dzięki dużej zawartości suchej masy. Korzystnie wypadamy wobec producentów pieczarek np. z krajów Europy Zachodniej, gdzie zasadniczo liczy się tylko plon z metra kwadratowego pieczarki (choć wielkie, mają nikłe wartości kulinarne w odróżnieniu od naszego produktu). Co ciekawe, szczególnie liczni niemieccy konsumenci przerzucili się w ostatnich latach z holenderskich pieczarek na polskie (Niemcy zawsze pozostawali największym rynkiem zbytu dla niderlandzkich dostawców). 

Podlasie – zagłębiem pieczarkowym

Do niedawna duże znaczenie w polskiej produkcji pieczarek odgrywała Wielkopolska, która była najważniejszym regionem ich uprawy. Palmę pierwszeństwa odebrali jej jednak producenci z Podlasia. Z uwagi na chłonność i bliskość rynku rosyjskiego bardzo rozwinęło się pieczarkarstwo na Podlasiu – obecnie największego w Europie centrum uprawy pieczarek. Teraz to Podlasie jest zagłębiem pieczarkowym, a stolicą nowoczesnego pieczarkarstwa są dziś Łosice

Główny potencjał produkcyjny tych grzybów tkwi w dużych w pełni zmechanizowanych zakładach. Zakłady te posiadają certyfikaty jakości, odpowiednio przygotowaną kadrę i zaplecze logistyczne. Technologia intensywnej uprawy pieczarek na rynek świeży pozwala na: 

  • uzyskanie wysokich jakościowo i ilościowo plonów przy dużym stopniu wykorzystania podłoża,
  • intensywne wykorzystanie hal uprawowych przez maksymalną ilość cykli w ciągu roku,
  • utrzymanie powtarzalnego schematu uprawy. 

Sukces w uprawie pieczarek osiągnęliśmy w dużym stopniu dzięki osobom prowadzącym uprawę i takim ich cechom, jak: zdolność do obserwacji i wyciągania wniosków, podejmowania trafnych decyzji, sumienności, obowiązkowości, jak i zrozumienia zachowań pieczarki w okresie cyklu uprawowego.

Mogą Cię zainteresować: